Spara


Som medlem i Kriminalpolisens sparkassa har du möjlighet att spara dina pengar, få en god avkastning samtidigt som du hjälper andra medlemmar i behov av kapital att låna av kassans gemensamma kapital.


Som medlem har du möjlighet att spara valfritt belopp (undantaget ny medlem som förväntas spara minst 1 000 kr per år till sammanlagt

10 000 kr sparats ihop). Önskar du spara mer än 10 prisbasbelopp under ett år (525 000 kr för 2023), tag då kontakt med vår kassör innan.


Varje år betalas ränta på föregående års insatta kapital ut till ditt konto i kassan. Räntan ändras löpande av styrelsen men sätts slutligt efter verksamhetsårets slut eftersom den är beroende av verksamhetens resultat. Du får ett årligt kontoutdrag skickat till dig så att du kan se alla transaktioner på ditt konto. Räntebeloppet redovisas även direkt till Skatteverket av kassan inför varje deklaration.

Hur sparar jag?


Så fort du har blivit beviljad medlemskap så skickar vi två OCR-nummer till dig. Det ena används för ditt sparande och det andra används för inbetalningar av eventuella räntor och avbetalningar på lån.


Mer information och ansökan om medlemskap finns här

Hur mycket ränta kan jag få?


Här nedan finns möjlighet att räkna på vilken avkastning du kan få.unsplash