Om oss


Kassans historia

Kriminalpolisens sparkassa ekonomisk förening (716405-7197) bildades den 26 januari 1912, då under namnet Egen hjälp. Kassans ändamål har varit, och är, att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom gemensamma besparingar och med dessa bilda kapital som medlemmarna kan disponera genom lån.


Vid årsskiftet 2020/2021 infördes en ny lag om inlåningsverksamhet genom vilken formen sparkassa för sparande förbjuds. Kriminalpolisens sparkassa var dock en befintlig vid tidpunkten och har därför möjlighet att fortsätta sitt arbete. Läs gärna artikel i SvD från 2020-09-16 här →.


Under 2022 beslutade Centralpolisen Birka Sparkassa att lägga ned sin verksamhet. Efter förhandlingar slöt vi överenskommelse om att kvarvarande medlemmar och deras kapital/lån överförs till Kriminalpolisens sparkassa. Vid årsskiftet 2022/2023 genomfördes överföringen.


Kassan idag

Vi kan alltså skryta med över 110 års oavbruten verksamhet.


Sparkassan står under Finansinspektionens kontroll och revideras årligen av auktoriserad/godkänd revisor från externt företag (Allegretto revision, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm).


Enligt gällande lag är medlemsantalet begränsat till 1 000 medlemmar. I samband med övertagandet av Centralpolisen Birka Sparkassa är Kriminalpolisens sparkassa i dagsläget fulltecknad med ca 1 000 aktiva medlemmar.


Kassan förvaltar i dagsläget ca 65 mnkr.


Som medlem får du god avkastning på ditt sparande och har dessutom möjlighet att hjälpa andra, eller själv, uppta lån enligt de villkor som anges på sidan Låna .


Kassans bankgironummer är 458-7366. Inbetalning ska alltid göras med tilldelat personligt OCR-nummer. Saknar du ett sådant så kontakta kassören.


Kassan i framtiden

Vår ambition är att kassan ska fortsätta i ytterligare 100 år och därför jobbar styrelsen aktivt med att fortsätta förvalta och utveckla verksamheten. Om du funderar över att ansöka om medlemskap eller har frågor kring ditt befintliga medlemskap eller kassan i övrigt får du gärna kontakta någon i styrelsen, du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Vi kan då berätta mer om rutiner kring medlemskap, sparande och lån.

Styrelsen


Kassan förvaltas av en styrelse som årligen väljs av medlemmarna på en årsstämma.


Ordförande

Vedran Latific


Sekreterare

Sara Smålänning


Kassör

Mats Sandahl


Vice kassör

Thomas Bernklint


Suppleanter

Jan Granqvist

Johan Bogland Bergquist

Katja Nylund


Internrevisor

Kenneth Nihlvin


Internrevisorssuppleant

Johanna Spjuth


Styrelsen har ordinarie styrelsemöten en gång per månad, ett antal arbetsmöten per år samt en årlig konferens. Extra styrelsemöten sammankallas vid behov.

Dokument


Här kan du ladda ned våra dokument.

Föreningens stadgar

Information om GDPR

Senaste årsmötesprotokollet 2024-04-26

Låneansökan

unsplash