Medlemskap


På denna sida hittar du information och ansökan om medlemskap i kassan. Läs noga igenom följande information. Kriminalpolisens sparkassa är öppen för dig som är polisanställd med placering inom Stockholms län alternativt nära anhörig till redan befintlig medlem.


Kassan ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda gemensamma besparingar och med dessa bilda kapital som medlemmar kan disponera genom lån.


Mottagna medel till kassan omfattas inte av insättningsgarantin enligt 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Inlånade medel till föreningen kan minska eller förloras om föreningen sätts i konkurs eller får betalningssvårigheter.


Medlem debiteras en årlig avgift. Storleken på avgiften bestäms av årsmötet och är för närvarande 50 kr. Medlemsavgiften debiteras ditt konto hos kassan.


Som ny medlem åläggs man att spara minst 1 000 kr per år tills man har uppnått ett sparsaldo om 10 000 kr.

Ansökan om medlemskap


Genom att fylla i nedan ansökan om medlemskap skickas dina uppgifter till Kriminalpolisens sparkassa. Tag del av stadgar samt GDPR-policy innan ansökan.

Föreningens stadgar

Information om GDPR

Jag bekräftar att jag har läst ovanstående information, stadgar samt GDPR-policy samt tagit del av innehållet.